State Institution
"Department of Education in the Talgar district"
Department of Education of Almaty region
;
News All News
14-12-2022
10-11-2022
21-08-2022
09-08-2022
“Сіздің балаңыз мектепке дайын ба!?”
22-06-2022
18-05-2022
Advertisement
Video
State symbols
Republic of Kazakhstan
Kassym-Jomart K. Tokayev
The President of the Republic of Kazakhstan
Bozumbayev Kanat Aldabergenovich
Akim of Almaty region
Suleimenova Zhanyl Magdanovna
Deputy head of the Department of education of Almaty region
Sadvakasova Karlyga Aisabekovna
Head of the State Institution "Department of Education for the Talgar district" of the Department of Education of the Almaty region
22506
Almaty region, Talgar district, st.D.Konaev, 65
© 2023 State Institution "Department of Education in the Talgar district" Department of Education of Almaty region